Klikk for at gå til Forsiden...

 

 


Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

   

 

 

 

 

 

 

Plassering, installering & sjekkliste

Retur

Generell informasjon om størrelse og plassering på bygningen

Hvor stor er hytten, kjelleren, garasjen, annekset, eller...? Er det bedre å overvurdere størrelsen på systemet enn å velge en modell som er litt for liten?
Har bygningen en side eller takflate som peker mot solen (sørvendt) men har begrenset skygge – eller ingen skygge i det hele tatt – fra trær eller nabohus? Husk at høyden på solen på himmelen endrer seg med årstidene. I Danmark star solen i 12 grader Celsius i januar og kaster lange skygger.
   
SolarVenti kan dirigeres mot solen (sør) fra så og si enhver taktopp – selv om flaten selv ikke peker mot solen. Se installasjonseksempler.
   
Kan luft sirkulere fritt gjennom rommene du ønsker å fjerne fukt fra? Prinsippet er enkelt: Varm og tørr luft kommer inn i bygningen gjennom en innløpskanal i den ene enden av huset. Det må være en tilsvarende utløpskanal i den andre enden av rommet – eller rommene – som skal avfuktes.
   
Dersom SolarVenti brukes til å avfukte flere etasjer i en bygning, må utløpskanalen være i den nederste etasjen, og innløpskanalen i øverste etasje. I tilfeller med bygninger med flere etasjer, eller store hus, brukes ofte en trykkøkningsblåser (solcelledrevet) for å forsikre seg om at luften fra SolarVenti flyter riktig gjennom huset.
   


Informasjon om regulatoren, bryter og termostat:

Alle systemene er tilføyd en Bryterfunksjon slik at luftinntak kan skurs av fullstendig.
   
Når det gjelder SV7 og alle store modeller er det nødvendig å velge enten en Bryterfunksjon, eller en SV-Regulatorboks. Dersom du velger en regulator, kan du stille inn intensiteten på viften slik du ønsker. Lav intensitet resulterer i et svært lavt støynivå og temperaturen på den innkommende luften vil være høyere.
   
SV-regulatoren har også en termostat. Romtermostaten kan for eks. stilles til å slå av innløpet for varm luft dersom temperaturen i rommet der termostaten er blitt montert går over 27 grader celsius. SV-regulatoren kan også brukes til å kontrollere en ekstra vifte, som kan for eks. monteres på nordsiden av huset. Denne vil automatisk blåse kald luft inn i huset når SV-regulatorens termostat skrur av inntaket av varm luft fra luftsolfangeren.
   


Montering av SolarVenti på en vegg:

SV3 har kapasitet til å blåse luft 2 meter. Derfor, i tilfellet med SV3, vil de beste resultater oppnås dersom luftinntakksrøret er kortere enn 2 m. Når det gjelder SV7 og SV14, bør luftinntaksrøret være kortere enn 3,5 m, og når det gjelder SV30, bør røret være kortere enn 5 meter.
   
Alle modeller kan monteres horisontalt på siden av bygninger, eller stå oppreist som en dør eller et vindu. Det spiller ingen rolle om inntaksviften er øverst eller underst.
   
SolarVenti bør være vendt mot solen (sør) hvis overhodet mulig – selv om den er montert på veggen. Dersom veggen du ønsker å montere solpanelet på ikke vender direkte mot solen, bør du vurdere å vippe panelet slik at det vender mot solen.
   
Vurdèr posisjonen på SolarVenti luftsolfanger nøye og monter den slik at den harmoniserer med eksisterende dører og vinduer etc.
   


Montering av SolarVenti på taket:

Dersom du ønsker å montere SolarVenti på et tak, må du først finne ut om takflaten er asbestsement, panneplate, betongsveller, Decra eller takfilt.
   
Vennligst informer oss om hellingen på taket. Dersom hellingen kun er 45 grader, vil det være nødvendig å bruke 15 graders vinkelstøtter for å oppnå den 60-graders skråningen som er nødvendig for optimal installasjon på et tak.
   
En skråning på mindre enn 60 grader er ikke anbefalt fordi:
Det må være mulig å plukke opp vintersolen.
Varme bør kunne frigjøres fra den bakerste delen av systemet når det er skrudd av.
Snø må kunne gli av SolarVenti’en. Overflaten på SolarVenti’en er ikke varm slik overflatene på andre solpanel er.
SolarVenti er selvrensende ved denne hellingen. Vedlikehold er ikke nødvendig.

 

 


Klikk for at se model i funktion       

Toppen av siden...
 
Return

        DK 8881 Tlf. +45 8696 6700