Klikk for at gå til Forsiden...

 
   

 

 

 

 

 

 

Mål og erfaring med luftsolfangere

Retur

Måleresultat: Luftsolfanger
Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Oppsummering av DTU rapport nr. 94-1.

Målingerne er foretaget på en 14 år gammel modell som i størrelse svarer til den nåværende Modell SolarVenti SV14.

Ytelsestal for den aktuelle tilsvarende SV14 model er markeret med kursiv

Utdrag fra testens konklusjoner:

Ved full sol, varmer systemet opp luften med en styrke på mellom 700 og 750 watt, (Ny SV14 når opp på ca. 1000 W) og temperaturen på den innkommende luften øker med ca 30 grader celsius i forhold til utendørstemperaturen.

Solcellene starter opp viften med en lett intensitet på mellom 80 og 95 watt/m². Ved solstråling på 300 watt, økes luftvolumet til 50 m³/time, og øker til 60 m³/time ved full sol.


Ved et luft flow på 60 m3 t. blir temperaturen på den innblåste luft hevet med ca. 30 gr. celsius sammenliknet med utendørs temperaturen
(Ny SV14 ca. 110 m³/time luft hevet ca. 32 grader).

Klikk for at se gjennomskåret luftsolfanger i funksjonKlikk for at se gjennomskåret luftsolfanger i funksjon I følge testen blir ikke solcellen og viften berørt av innstillingsvinkelen. Luftflyten reduseres bare markant dersom instillingsvinkelen er over 60 grader, og viften stopper helt opp ved en vinkel på nesten 80 grader.


Men hensyn til treverk og hytter

Om vinteren vil en kald trehytte absorbere ca 15% vann. Dette tilsvarer en relativ luftfuktighet på 75%. Treverket vil fungere som en fuktbuffer og forsøke å holde 75% luftfuktighet når huset varmes opp eller tørkes ut. Fordampingen fra treverket vil fortsette til det har oppnådd et vanninnhold på ca 10%.

Dersom treverket skal tørke ut, må vanninnholdet fordampe. Dette krever energi. Den latent varmen i vann som holder 0 grader celsius er 2490 joules/gram.

I realiteten elimineres mer damp

Det er ca 1000 kg tre i en hytte på 60 m². 50 kilo vann må fordampe for at luftfuktigheten i treverket skal reduseres fra 15% til 10%. Med et utbytte på 700 watt, vil “hyttpakken” eliminere 700 x 3600/2490 gram vann per time = ca 1 liter.
I praksis vil mye mer enn 1 liter elimineres per time da solstrålingen på et 1 m² vindu som peker mot solen korresponderer til omtrent 800 watt. I tillegg vil en god del av systemets driftstid være i perioder der luftfuktigheten utendørs er relativt lav (i kaldt, klart vær).
Målingene ble utført på en 3-komponentsmodell hvor solcellen og viften ikke er integrert inn i absorbatoren. Modellen ble produsert og solgt mellom 1985 og 2003, og solpanelets område var på 1,4 m².

Målingene ble foretatt av , DTU.

Vedrørende forbedret ytelse i den nye SV14 modellen sammenlignet med tidligere modell: Den forøkede effekt på nåværende SV14, skyldes blant annet at luftgennomstrømningen inne i panelet er blit optimert, og at panelets serlige - og patenterte - innsugning av frisk luft gennom mange små hull på panelets bakplate, trekker ekstraordinær mye varme fra den omgitte vegg eller underliggene takflate med inn i panelet.

Toppen av siden...
 
Return

 

      DK 8881 Tlf. +45 8696 6700