Klikk for at gå til Forsiden...

 


Se Diplom i pdf-format

Se Diplom

 

Klikk for nedlastning av Adobe Reader

PDF-files kan leses ved hjelp av Adobe Acrobat Reader som kan lastes ned gratis


.

   

 

 

 

 

 

 

SolarVenti A/S

Retur

ble "Gasellebedrift" i 2006

Vi havnet dessuten i kategorien "Høydespringer" noe som skal være enda bedre enn standarden.

Hva er en gasellebedrift?

En gasellebedrift er et amerikansk uttrykk for små hurtig-voksende bedrifter, som skaper arbeidsplasser. Dagsavisen Børsen utnevnte SolarVenti A/S til gasellebedrift ut i fra følgende kriterier:
 
Omsetning større enn kr. 1 mio. eller bruttoresultat større end kr. ½ mio. i hvert av de siste fire regnskapsårene
 
Positiv vekst i omsetning/bruttoresultat i hvert av regnskapene, dvs. vekst i de tre periodene 2002-2003, 2003-2004 og 2004-2005
 
Summen av de siste fire års primær-resultat skal være positiv
 

Utover dette skal regnskapstallene vise:
 
At veksten i omsetning/bruttoresultat har oversteget 100 % fra første til siste regnskap i perioden 2002-2005

(Ovenstående er krav som skal være oppfylt for en gasellebedrift i 2006)
 

 
 
Return

        DK 8881 Tlf. +45 8696 6700