Klikk for at gå til Forsiden...

 Animations-Video:

SV i normal funksjon

Solarventi selvafkjøling

Hvorfor luftsolvarme:

Avfuktning & SolarVenti

Helse og soloppvarmingVurdere produktet:

Seriøs snak & Varm luft


Hvorfor velge SolarVenti
Spesiell bruk:

Avkjøling med SolarVenti

Bassenghus & SolarVentiUtveckling & Teknik:

SlimlineSV Regulator Unit


 


Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

   

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 


Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...


   

 

 

 

 

 

 

SolarVenti Energifanger

Retur

SolarVenti Energifanger et opplagt supplement til jordvarme


En energifanger er en ’kollektor’ som sender veskebåren varme fra solen ind i et stort varmelager – typisk sand eller jord under en bygning.
 

Energifanger monteret i stativ på hustak

Energifangeren kan etableres på taket eller på jorda. Her ses en mellomstor takmodel med ribberør i stativ.


I praksis bliver energifangerens synlige del – de sorte riflede plastikrør - helt enkelt lagt ut på et flatt hustak eller monteret på et stativ.


Energifanger monteret i stativ som gjerde

Energifangeren etableret som gjerde. Den viste energifanger dekker sammen med jordvarmeanllegget behovet i en bygning på mellom 400 og 1000 kvadratmeter.


De sorte riflede plastikrør udgør energifangerens veskekretsløb, som blir opvarmet både av sola  og av vinden. Energifangerens cirkulationspumpe sender denne varme inn eller ned i varmelageret.    Principskitse energifanger                           


En kombination av en energifanger og et jordvarmeanlegg med varmepumpe er ideelt. For mens energifangeren sender varme fra sol og vind ned i et varmelager, trekker jordvarmeanlegget ved hjelp af nedgravede plastikrør og en varmepumpe varme ut og opp af jorden og sender denne varme ind i bygningen.

Varmekurve energifanger                             


Når energifangeren sender sin energi ned i varmelageret og jordvarmeanlegget henter sin varme fra det samme varmelager, supplerer de to anlegg hverandre direkte. Varmen fra energifangeren øker jordvarmeanleggets effektivitet vesentligt, fordi varmepumpens effektivitet alltid vil være direkte avhengig af temperaturen i det varmelager den henter sin varme fra.

Og energifangeren sørger nå for, at varmelageret hele tiden er ’fyllt opp’ med en optimal temperatur. . Energifangeren hever temperaturen i jorden, fra under frysepunktet til 5-15 grader C, afhengig av størrelsen på den anvendte energifanger.

Detalje rør energifanger

Jordvarmeanleggets forhøjede ytelse betyr, at varme-pumpens supplerende el-patron benyttes langt mindre i de kalde perioder.

Setter man en energifanger opp fra starten, kan man spare 50% på nedgravning af slanger til et jordvarmeanlegg. Tilbakebetalingstiden for Energifanger som supplement til jordvarme er kort. Typisk langt under 10 år og ofte omkring 5 år.

Normalt vil et jordvarmeanlegg også bety, at jorden nedkøles kraftig og der i perioder kan opstå permafrost. Det skjer ikke med energifangeren som en del af kretsløpet.

En 6m2 energifanger af sorte riflede plastikrør har ca. 24m2 overflate på rørsystemet. Det er nok til en 6-9 kW varmepumpe, kombineret med jordslanger.

Energifangeren er effektiv året rundt. Om sommeren utnyttes energifangeren meget av tiden til å opplade jorden - nesten som man opplader et batteri. Mens man i frostperioder om vinteren over flere måneder trekker på den lagrede varme i jorden.

Kort sagt: Ønsker man at forbedre driften av et jordvarmeanlæg, er en energifanger ideel.

Se Brosyren med diverse Produkt Data til udprint

Se aktuelle priser under ”Øvrige produkter”

   
Klikk for at gå til toppen af siden...
 
Retur

 

      DK 8881 Thorsø Tel. +45 8696 6700