Klikk for at gå til Forsiden...

 Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

   

 

 

 

 

 

 

Hvorfor velge SolarVenti ?

ReturSolarVenti A/S har 22 års erfaring innen utvikling, produksjon og profesjonell serviceytelse av luftsolfangere. Vi er i dag ledende i markedet. Med omtrent 25 000 SolarVenti-anlegg i drift hos tilfredse kunder over nesten hele verden.
 
SolarVentis luftsolfangere bruker i dag alle våre patenter i den spesielle SolarVenti-konstruksjonen.

Konstruksjonen gir SV Luftsolfanger- modellene våre en lang rekke konkrete fordeler.
 


Om patentet og konstruksjonen

SolarVentis’ patenterte teknikk er – noe enklere forklart – en spesiell innsuging av frisk luft i panelet, gjennom mange hundre små hull på panelets bakside. Innsugingen har stor betydning for hele konstruksjonen.

Den spesielle innsugningen har blant annet stor betydning for anleggets høye ytelse og driftssikkerhet.

Det svært store filteret, som inne i panelet er utstrakt over hele innsiden av SolarVentis spesielle ”innsugningsbakplate”, betyr at anleggene alltid holdes rene og at de er vedlikeholdsfrie. Også på lang sikt.

Se animasjon: Modell i funksjon

Bagside af solfangerpanel 100 % driftssikker selvavkjøling

Med SolarVentis 100% driftssikre selvavkjøling vil solcelle og ventilator aldri bli overbelastet av uvanlig høye paneltemperaturer.

Se animasjon: Sikker Selvafkøling

Selvavkjølingen fungerer alltid, selv uten strømtilførsel.

Dette er i motsetning til konkurrerende anlegg, for eksempel slike med en ekstra kjøleventilator – som kan gå i stykker og dermed forårsake varmeskade på solcelle og ventilator. Umiddelbart kan det virke smart og enkelt å la en ekstra ventilator avkjøle innsiden av solfangeren - og samtidig la den suge varm luft ut av huset og ut gjennom panelet, når sol og sommer er på sitt varmeste.

Men det er ikke noen god idé. For hvis man sender ”brukt” luft innenfra ut gjennom panelet på en solfanger, vil det på kortere eller lenger sikt føre til avleiringer inne i panelet. Der med må den demonteres og renses
     
Lydløs selvafkøling af SolarVenti panelet

Se mer på: Kjøling & Luftsolfanger

100 % lydløs selvafkøling

Kjøling/selvavkjøling via panel med ekstra ventilator på konkurrerende produkter, fjerner i tillegg brukerens mulighet til å slippe lyd fra ventilatoren på veldig solvarme dager. Her gjør den ekstra kjøleventilatoren inni panelet det umulig å sette anlegget på ”lydløs slukket”.

Samtidig bruker kjøleventilatoren inni panelet den strømmen fra solcellen, som istedenfor kunne vært bedre brukt til kjøling av huset med en separat ventilator, montert på bygningens skyggeside.
 

Når anlegget på grunn av varmt vær eller annet er slukket, gir luftstrømmer inn og ut gjennom alle hullene på SolarVenti-panelets bakside en 100 prosent driftsikker selvavkjøling av anlegget – som fungerer lydløst for brukeren inne i huset.

Den lydløse og driftssikre selvavkjølingen av en SolarVenti, har gjort det mulig å plassere den glassinnfattede strømproduserende solcelleenheten inne i panelet. Der sitter solcellen diskret og beskyttet mot fotballer og steinkast, bak et gjennomsiktig lag av termoplast.

Se animasjon: SolarVenti SelvavkjølingVedlikeholdsfritt filter

Filtret i en SolarVenti er kjempestort og fyller hele bakplatens flate. Det er vedlikeholdsfritt og under normale omstendigheter blir det aldri tilstoppet. Det betyr at brukeren slipper å støte på problemer med manglende kjøling av solcelle og ventilator inne i panelet, som følge av tilstoppet filter, som vil gi svekket gjennomstrømning og ytelse på anlegget.Filt/absorber på bagsiden af SV modellens bagplade


Lite panel - med stor ytelse

Plasseringen av solcellen inni panelet betyr, i tillegg til blant annet en optimert indre luftgjennomstrømning og en spesielt utviklet og avstemt SV-regulatorenhet til solcelledrift, at SolarVenti-anleggene har en særdeles høy ytelse per synlig arealenhet på solfangerpanelet.

Kort sagt: Mindre luftsolfangerpaneler med en større effekt.


Lavest mulig panel-tykkelse

Innsugningen av luft gjennom mange små hull på hele bakplaten, gir en spesiell isolerende ”pute” som gjør at SolarVenti helt slipper å måtte isolere panelets bakplate, og derfor – uten tap av ytelse – har kunnet bringe panelets samlede tykkelse ned til 5,5 centimeter for modellene SV2, SV3, SV7 og SV14. 

 


2 paneler - det ene i halv tykkelse


Maksimalt utnyttet varme fra vegg og tak


SolarVenti på væg med indsugningspile
Siden SolarVenti ”trekker været” inn i filteret gjennom de mange hundre hullene fortelt på hele panelets aluminiumsbakplate, har ikke innsugningen noen ”støvsugereffekt”. Luften suges i stedet ganske stille over et stort område frem mot de små hullene og trekker derfor vært lite støv med seg inn i panelet.

Den rolige luftstrømmen mot panelets mange innsugningshull betyr samtidig at varme fra underliggende vegg- og takflate i maksimalt omfang trekkes med og utnyttes inni solpanelet.

SV-regulatorenhet optimert til solcelle
SolarVentis egenutviklede SV-regulatorenhet forbedrer solcellens driftseffekt ytterligere med ca. 15-20%, fordi SV-regulatoren er spesielt utviklet til 12 v solcelledrift.

Regulatorens lille datamaskin sørger for hele tiden – i forhold til energien i den aktuelle solstrålen – å opprettholde en optimal arbeidsspenning inne i den strømproduserende solcellen. Denne elektroniske reguleringen av måten solcellen arbeider på, gir en markant forbedring av ventilatorens, og dermed anleggets, samlede driftsytelse.

SolarVenti Regulator enhed

       Les mer om: SV Regulator Unit


Holdbarhet, forhandlernett og service
SolarVenti montører på arbejde

SolarVenti har erfaring med snart 25.000 anlegg som kjører ute i verden – både i de nordligste landene, som Grønland og Lappland, og den andre enden, Sør-Europa og Australia, der solforholdene er skarpe.

Vi vet at anleggene våre holder, og vi vet at de holder svært lenge. De fleste av de første anleggene som vi produserte og monterte tilbake i 1986 kjører fortsatt uten problemer.

Vårt store forhandlernett sørger for at SolarVenti-eiere alltid kan få kvalifisert teknisk hjelp og service. Se forhandlernett: Montør og Forhandlerliste


Om målinger og ytelsestal

Målinger og ytelsestall for luftsolfangere kan brukes og misbrukes. Og bliver derfor også brukt - og misbrukt: Se mer under Seriøst snakk – og varm luft

SolarVenti ligger på toppen i anerkjente luftsolfangermålinger og tester: Se mer under Måleresultater Luftsolvarme

SolarVenti har også fått utført en uavhengig måling av ytelse hos DTU – Danmarks Tekniske Universitet: Se mer under Måling & Erfaring med Luftsolvarme


Andre links

Energitjenesten.dk: Faktaark om Luftsolvarme
 
 
Retur

 

      DK 8881 Thorsø Tel. +45 8696 6700