Klikk for at gå til Forsiden...

SolarVenti på 800 kvadratmeter barninstitusjon

Retur


6 SolarVenti luftsolfangere skal spare Solrød Kommune penger
 
Barneinstitusjonen Parkbo i Solrød er oppført i 1972 og bygningens 821 kvadratmeter fungerer som barne-hage og vuggestue for mellem 80 og 100 barn.

5 stk. SolarVenti SV30 luftsolfangere og én Solar-Venti SV30 Hybrid modell er nu blitt montert på bygningens sydvendte takflate for å skaffe bespa-relser og et bedre inneklima til huset.
Klikke for at se bildeserie:

SolarVenti på Barnehaveinstitusjonen Parkbo
 

Målet for besparelserne er både å oppnå en generel redusert miljøbelastning fra eiendommens daglige forbruk og samtidig oppnå en kontant forminsket

6 SolarVenti SV30 på Barneinstitusjon

utgift til husets varme og varmt bruksvann. Samtidig forventer Solrød kommune, at de 6 luftsol-fangere på Parkbo's tak, vil bety at både barn og voksne vil få et vesentlig forbedret inneklima i det daglige.
Luftsolfangerne ble montert i april måned 2008 og i løpet av våren 2009 vil kommunen ha' samlet de en-delige tall for luftsolfangernes kontante økonomiske konsekvenser.

To montører løfter SolarVenti SV30 på tak

Parkbo's nye luftsolfangere er finansieret av Solrød kommunes Energipulje - som er penge til utvalgte og miljøbesparende energi prosjekter. Dokumenterte besparelser ved de enkelte prosjekter føres tilbake til Energipuljen når besparelserne er gjort endelig opp. Dermed satser Solrød kommune også på at ha' fått en Energipulje, som med tiden naturligt vil vokse seg større.

Det foreløpig beregnede succeskriterie for luftsol-fangerne på taket av Barneinstitutionen Parkbo er dokumentasjon for en sansynlig tilbakebetalingstid på 12 år.

Det vil formentlig føre til innkøp av flere luftsolfan-gere til flere institutisjonsbygninger i kommunen.
JJesper Pedersen - som er projektleder i Solrød Kommune på energiområdet - opplyser at Barneinsti-tutionen Parkbo ikke er det letteste sted å oppnå fort tilbakebetalingstid. 'Parkbo er underlagt til-slutningsplikten til fjernvarmenettet' forteller han - 'og sammen med den faste abonnementsavgift betyr det, at tilbakebetalingstiden for en lignende installasjon på en institusjon med naturgasfyring, formenlig ville kunne komme ned på cirka 6 år'.

Energirådgiver Erik Bach Ludvigsen fra Energiselskabet Seas-NVE har rådgitt Solrød kommune i forbinnelse med fordelingen av penge fra kommunens Energipulje - og har annbefalt SolarVenti til det konkrete projekt. Erik Bach Ludvigsen kan kontaktes på ebs@seas-nve.dk eller tlf. 7029 2598
Klikk for at gå til toppen af siden...  

Retur


 

      DK 8881 Thorsø Tel. +45 8696 6700